Úmysly modliteb 2019

 1. Za jednotu křesťanů

 2. Za nemocné, osamělé, lidi v tíživých situacích

 3. Za obrácení hříšníků a návrat pokřtěných do společenství církve

 4. Za mír ve světě

 5. Za maminky

 6. Za komunitní centrum F.X.Mimry

 7. Za naše děti a mládež

 8. Za kněze a duchovní povolání

 9. Za rodiny

 10. Za misie

 11. Za zemřelé z naší farnosti a našich rodin

 12. Za papeže