Úmysly modliteb 2018 

1. Za jednotu křesťanů
2. Za nového prezidenta republiky

3. Za obrácení hříšníků a odpuštění všech starých křivd v naší farnosti

4. Za mír ve světě

5. Za maminky

6. Za naše děti a mládež

7. Za kněze a duchovní povolání

8. Za komunitní centrum F.X.Mimry

9. Za rodiny

10. Za naše obce a jejich představitele

11. Za nemocné, osamělé, v tíživých situacích

12. Za papeže